1412935528

China Tour – October 2014

threefall22.10 Guangzhou, Deutsches Konsulat
24.10 Guangzhou, Fei Livehouse
26.10 Shenzhen, Loft Jazz Festival
27.10 Changsha, Red Livehouse
28.10 Chengdu, TBD
30.10 Peking, Yugongyishan
31.10 Shanghai, Lujiazui Jazz Week
more dates

This tour is supported by EchoArts+ & Goethe Institute.